monitorovací a analytický nástroj ochrany veřejného zdraví

Na mapě jsou zobrazeny počty nálezů injekčních stříkaček a jehel zapojených institucí za posledních 365 dní. Místo nálezu zobrazené na mapě je umístěno dle adresy sídla zapojené instituce. Přesná místa nálezů jsou k dispozici pouze uživatelům aplikace. Mapa obsahuje i speciální odpadní nádoby na injekční materiál, tzv. fixpointy společnosti Progressive o.p.s.

Název organizace Počet nálezů injekčního materiálu
TP Liberecký kraj, Most k naději z.s. 2477
K-centrum Hradec Králové LAXUS z.s. 1113
TP Kolín, Prostor plus o.p.s. 995
Jihočeský streetwork, Prevent 99 z.ú. 951
CTP Středočeského kraje, Semiramis z.ú. 698
TP Most, Teplice a Louny, Most k Naději z.s. 645
TP Příbram, Magdaléna o.p.s. 585
TP Praha, Sananim z.ú. 307
TP v Olomouci a na Šumpersku, Podané ruce o.p.s. 291
TP Litoměřicka, Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice 271
MP Příbram 260
TP Benešov, Magdaléna o.p.s. 124
Terénní program Point 14, z.ú. 103
TP Chebsko, Kotec o.p.s. 98
TP Beroun, Magdaléna o.p.s. 88
TP Krnov, Krystal Help z.ú. 68
TP Jihlava - Centrum u Větrníku, Oblastní charita Jihlava 50
TP na Vyškovsku, Podané ruce o.p.s. 41
Kontaktní a poradenské centrum Spektrum 29
KC Trutnov, RIAPS 22
TP Nymburk, Laxus z.s. 3

Kontakt Přihlásit

O aplikaci

Aplikace jehlomat.cz slouží od roku 2014 ke sběru údajů o nálezech injekčního materiálu, které provádějí terénní pracovníci adiktologických služeb, městští strážníci či pracovníci technických služeb. Záznam nálezu je prováděn přímo na ulici, v místě nálezu pomocí telefonu či tabletu s připojením k internetu. Následná analýza dat slouží k další koordinaci činnosti pracovníků, kteří se podílejí na likvidaci odhozených stříkaček a jehel. Používání aplikace je pro všechny jeho uživatele zdarma. V případě zájmu o využívání aplikace si napište o vytvoření svého účtu.

Vývoj aplikace

Budoucí vývoj aplikace bude směřovat k rozšíření aktérů, kteří se mohou zapojit do ochrany veřejného zdraví. Aplikace bude umožňovat sdílení dat jednotlivých uživatelů Jehlomatu. Hlavním cílem je však zapojení veřejnosti při hlášení nálezů injekčního materiálu pomoci mobilní aplikace či webového rozhraní. Systém pak bude fungovat v následujících krocích (nahlášení nálezu – sběr injekčního materiálu pracovníkem zapojené instituce – informování nálezce o likvidaci jeho nálezu).